In memoriam Aleid Rensen

In memoriam Aleid Rensen

Vanuit mijn kindertijd herinner ik me heel levendig het televisieprogramma van Willem Duys, Willem de Zwijger zoals hij ook wel genoemd werd, “Voor de vuist weg”. Hij had heel vaak Aleid Rensen op bezoek met een ‘wild’ dier. Aleid Rensen was de drijvende kracht achter het Noorder Dierenpark in Emmen dat een jaar geleden definitief haar deuren sloot na 85 jaar.

 

28 december 1938 werd Aleid geboren en afgelopen dinsdag overleed ze, 8 dagen voor haar 78e verjaardag. Aleid Rensen huwde in 1961 met Jaap Rensen. Met hem heeft ze vanaf 1970 tot en met 1995 Het Noorder Dierenpark geleid en vorm gegeven. Niet alleen Emmen dankt veel aan deze vrouw maar zeker ook de vele dieren en dus ook het Nieuwe Wildlands.

Rust in vrede!

Di-Wo ~ Masker

Di-Wo ~ Masker

DiWoDi-Wo ~
Gedichten op elke 2e woensdag
13
Gestart op 6 juli 2016

Lees ook de bijdrages van:Erachter verscholen
het echte verholen
van alle lef bestolen
sociaal gewenst gedrag bevolen.

Ervoor toneel spelen,
aanpassen aan taferelen.
Het heeft zijn voor- & nadelen.
Overlevingsrituelen.

Zeker weten, niet misschien.
Laat de waarheid zien,
in het puurste stramien,
dat is het eerlijkst bovendien.

19-X

19-X

abcw19groot  Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday
Round 19-x
My 122th entry – bijdrage
Started – Gestart: 28 augustus 2014 : 15-G

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photo-meme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the and I’ve chosen for the word Xerotes

In my previous post for this meme I wrote about water of which we have plenty in the country where I live.
Today I choose my X-entry for the opposite and thinking about it I wonder what I really can say about it by own experience… nothing really because I have never had to live with shortage of it so I don’t know that much about it.
Still… there are places on our planet in which people live who experience Xerotes every second of almost every day.  That must be horrific! I truly can not imagine how it must be to live in such a place.
Whenever I want to… I can use water….. for whatever I want to… never have to worry about it. However, growing up I’ve learned to appreciate it and not spoil it, not because there was a threat of shortage but because my parents were far from rich and water had its price, it still does over here.
I’ve taught my children the same but still, sometimes I have to tell them to be more economical with it. They shower to long for example, leave the faucet running while they brush their teeth.

Since this meme goes all over the world I wonder… do you, or did you ever, have to live with Xerotes and if so how did/do you deal with it?

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

Hallo en goedemorgen, -middag, -avond aan alle (niet)-deelnemers aan deze leuke foto-uitdaging.
Elke week weer een groot plezier omdat ik altijd nieuwsgierig uitkijk naar waar men mee komt.

De uitdagende letter van deze week is de en ik koos voor het woord Xerotes

In mijn vorige post van deze uitdaging schreef ik over water, waarvan wij genoeg hebben in het land waarin ik woon.
Vandaag kies ik voor mijn X-bijdrage het tegenovergestelde, droogte dus en daarover nadenkend vraag ik me af wat ik erover zou kunnen zeggen vanuit eigen ervaringen…. niet eigenlijk want ik heb nooit hoeven leven met een tekort aan water dus weet ik er weinig van.
Maar toch…. op onze planeet zijn plaatsen waar mensen leven die zich elke seconde van bijna elke dag met droogte moet zien te redden.  Dat moet toch verschrikkelijk zijn, ik kan me er geen voorstelling van maken hoe het moet zijn in zo’n plaats en zo te moeten leven.
Wanneer ik maar wil…. kan ik water gebruiken… voor wat ik maar wil…. hoef me er nooit zorgen over te maken.
En toch… toen ik opgroeide werd mij geleerd water te waarderen en er zuinig mee om te springen. Niet omdat er een tekort aan dreigde maar omdat mijn ouders weinig geld hadden en het water geld kostte, zoals het dat nog steeds doet hier.
Ik leerde mijn kinderen dat ook maar soms moet ik ze er toch nog op wijzen er wat zuiniger mee te zijn, ze douchen te lang bijvoorbeeld en laten de kraan stromen tijdens het tanden poetsen.

Omdat deze uitdaging deelnemers van over de hele wereld kent vraag ik me nu ook af…. moet jij of moest jij ooit, leven met Xerotes en zo ja, hoe ga of ging, je daar dan mee om?

Heb een fijne ABC-Woens-dag / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

Tegenstelling ~ Licht-Donker

Tegenstelling ~ Licht-Donker

Tegenstelling – Foto uitdaging ~ 303
Gestart op 01-03-2011 – Thema 20-27/12/2016= Licht-Donker

Bekijk bijdrages van:


Heb jij ook een leuke uitvoering van deze uitdaging?
Laat dan de link naar jouw blogpost achter…
Ik kijk naar jouw bijdrage uit, bedankt alvast!

Thema Tegenstelling 304 / 27 december 2016 – 2 januari 2017:  Aan-Uit

Gehavend

Gehavend

Gehavend
door ‘t leven,
met littekens betekend.
Ondanks het pijnlijk schrijnen
krijgen wonden hun afdekkende laagjes.


De weg die je moet gaan
vallen en toch telkens maar weer opstaan.
Doorgaan van het ene naar het volgende moment
ervaren hoe het leven je kwetst maar ook verwent.
Kenmerkend voor het leven:  moeten aanvaarden en alles blijven geven.
Het accepteren leren, verlies ten spijt, gaan voor de winst, altijd!