Marion‘s Haiku op Zaterdag

88 – Gestart op 19 september 2015

 

haiku
Afhankelijkheid
van kwetsbare wezentjes.
Bedreigd voortbestaan.