#doeslief

  Zing-ZO ~ Limerick op Zondag
Gestart op 29 januari 2012 ~ Zondag 5 mei 2019

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter


 

 

 

Van “De Prins geen kwaad willen weten”.
Altijd slechts braaf kun je vergeten.
Want vol kattenkwaad
‘elke kans te baat’
zal hij constant ongein uitvreten.

 

En toch oogt dit diertje zo schattig,
ja zelfs misschien ook wel wat wattig,
maar vergis je niet,
als hij een kans ziet,
ontdek jij: “Oh jee, die is kattig.

 

Je kunt best veel van dieren leren,
vooral hun waarde accepteren.
Anders dan de mens,
doch dezelfde wens,
#doeslief: ga leven respecteren.

Roet in het eten

  Zing-ZO ~ Limerick op Zondag
Gestart op 29 januari 2012 ~ Zondag 28 april 2019

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter


 

 

 

Je kunt van alles willen plannen,
in de agenda mogen pennen.
Maar in Nederland,
heb je ‘t in de hand
je kunt weersverandering kennen.

 

Daphne en ik in d’auto stappen
om veel kilometers te happen
Het zat snel tegen
Door volop regen
moesten w’uit een nieuw vaatje tappen.

 

Met ophanden zijnde verhuizing
wordt het wel tijd voor de uitpluizing
van verzameling
voor hun huishouding
dus niet gek dat ik daarover zing.

Zie je nou wel?

  Zing-ZO ~ Limerick op Zondag
Gestart op 29 januari 2012 ~ Zondag 21 april 2019

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

 

 

 

Als de zon weer begint te glimmen,
haar aantrekkingskracht weigert te dimmen.
Dan moet je wel gaan.
Na ‘t eerste opstaan,
aanhoudend omhoog blijven klimmen.

 

Langzaam vooruit naar het licht kruipen
en niet laten remmen door stuipen
van een terugval,
neerwaarts in dat dal.
Laat vrienden je met hulp bedruipen.

 

Al voel je j’alleen en verloren
Wil je niemand met je last storen
Toch zijn er die lui,
gelijk ‘n warme trui,
die onuitgesproken trouw zworen.

 

Durf beseffen wat zij bedoelen,
waag het dan ook maar dat te voelen:
“Ik ben er voor jou
omdat ‘k van je hou,
mag ik helpen met troep wegspoelen?”

Geen begin zonder een eerste stap

  Zing-ZO ~ Limerick op Zondag
Gestart op 29 januari 2012 ~ Zondag 14 april 2019

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

 

 

 

 

En al weer opnieuw een weg vinden
terwijl tranen mij nog verblinden
Welke weg te gaan
want ‘k mag niet stil staan
Wil mij aan beloftes verbinden

 

 

Al voel ik me nog zo gebroken
en van vrij en blij zijn verstoken
Ook ik moet toch door
Zet mijn beentje voor
want ben nog lang niet uitgesproken

 

 

De zon zal ook steeds weer opkomen
en dalen voor slapen met dromen
Op mijn manier gaan
met een lach en traan
zo mag elke emotie stromen.

 

 

Niet vluchten en ook niet verborgen
Zo goed moog’lijk voor herstel zorgen
Eerste stap, begin
Naar plus vanuit min
Uit ‘t donker van “Nu” naar ‘t licht “morgen”

En het tikt verder

Zing-ZO

Limerick op Zondag

Gestart op 29 januari 2012

Zondag 31 maart 2019

 

Zing mee met:

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

 

 

Twee keer moeten we tijd verschuiven
En één keer een heel uur uitwuiven.
De 2e komt terug
maar niet al te vlug
Wanneer stopt men met aan tijd kluiven?

 

Soms wil je zo graag de tijd doden
Zo’n zinloos verzoek aan klok-goden.
Die luisteren niet
vertragen subiet
maar verhogen wel je haast-noden.

 

Halsreikende naar iets uitkijken
kan tijd wel een slechte vriend blijken.
Hoe hard je ook loopt,
naar waar je op hoopt,
‘t moet op eigen tempo verstrijken.

Het wachten werd beloond

Zing-ZO

Limerick op Zondag

Gestart op 29 januari 2012

Zondag 24 maart 2019

 

Zing mee met:

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

 

 

Zo op het oog niet zo bijzonder
maar Natuur bevat menig wonder.
Hoor jij lang gefluit?
Spreidt hij vleugels uit?
‘Zing’ verder en zie het hieronder.

 

 

Na veel weken van blijven hopen,
geluk kun je immers niet kopen?
Kwam vrijdag de zon,
het spreiden begon,
stopte voor ons ‘t achterna lopen.

 

 

Niet mij noch Daniëlle maar Herman
lukte het scoren van ‘t foto-plan.
Kijk nou eens, hoe mooi
Zonneral in tooi.
Dit in ‘t archief, daar droomden wij van.

 

 

Goed Kwaad

Zing-ZO

Limerick op Zondag

Gestart op 29 januari 2012

Zondag 19 maart 2019

 

Zing mee met:

You are invited to the Inlinkz link party!

Click here to enter

 

Weer ergens iemand die  doordraaide
en tientallen mensen neer maaide.
Wat bezielde hem?
Wat zei hem een stem
waardoor hij dood en verderf zaaide?

Wie geeft wie recht leven te nemen?
Waarom kiest iemand voor extremen?
Niet dat ik ‘t begrijp
al ben ‘k soms zo lijp,
zo’n aanspraak zal ik vast nooit claimen.

Wat hier, denk ik, aan ten grondslag ligt
is langdurig moedeloos uitzicht.
Niets te besteden
Teveel geleden
Verklaarbaar dus dat menigeen zwicht.

Ik weiger dit te veroordelen
want oorlog voeren er zo velen.
In ‘t klein en in ‘t groot
strooit men met de dood
omdat men de  ‘wraak’-kaart wil spelen.

Rechtvaardiging om te gebruiken,
is steeds in ‘hij begon’ te duiken.
Vrede, slechts een woord,
onbereikbaar akkoord,
dat past nooit in kannen noch kruiken.

 

 

Vlinderen

Zing-Zo =
Limerick op zondag ~

10 maart februari 2019 –

Gestart op 29 januari 2012

Zing mee met: JOANNE & RIA & jou?

 

Als her en der de gaten vallen,
gebeurtenissen die vergallen,
deel van ‘s levenspret
gebrekkig vangnet
kunnen al je grenzen versmallen.
Je moet altijd weer keuzes maken
wat wel of niet jou diep mag raken.
In contramine
met discipline
zodat je niet alles gaat staken.
Hindernissen zullen opdoemen
Je moet dus op ‘t juiste inzoomen.
Leef als een vlinder
accepteer hinder
groei en bloei voluit met jouw “bloemen”.

Boze DD

Zing-Zo =
Limerick op zondag ~

3 maart februari 2019 –

Gestart op 29 januari 2012

Zing mee met: JOANNE & jou?

 

Een zeer ontroerende reclame
dat zal iedereen vast beamen,
toch klopt het zó niet,
dát wat je hier ziet!
Weet DD dat zij moord beramen?
Hoe kun je als pretpark promoten
om publieks-toestroom te vergroten?
Zeg dieren aju
zet eend op ‘t menu,
nadat je die hebt afgeschoten.
Reclame, kwestie van misleiden
De waarheid ligt altijd terzijde.
Zolang iets maar werkt
en beurs’ kracht versterkt
mag men ken’lijk alles ontwijden.