Zoo & Zo

Helpen

Meer dan we kunnen benoemen en optellen zijn er doelen waarvoor geld ingezameld wordt. Met de crisis in ons land die iedereen in zijn beurs voelt, is het steeds moeilijker om iemand te helpen als er nood is.. in veel gevallen echter is er ook hulpverlening mogelijk zonder dat dat letterlijk geld kost en die […]

Continue Reading
Back To Top