Saven

 

‘t Pure van leven
Vrij als een zwaluw zweven
Grond en lucht beven

 

Gave van geven
Onkreukbaarheid gesteven
Waarheid bedreven

 

Zonder te sneven
schijnheiligheid uitzeven,
rechten en scheven.
Vleugels die luchten weven,
leefbare toekomst saven.

Opfrissen

Hemelse tranen
vermengen zich verwaaiend
in zilte luchten

 

Duiken niet nodig
Ontkomen aan opfrisser
gaat toch niet lukken

 

Hitte ging opzij
Van vermoeidheid weder vrij
mag het weer erbij
Verkoeling voor jou en mij
Moeder Natuurs kroost is blij.

 

Voluit leven

 

Nauwelijks zichtbaar,
levend in ‘t groen verscholen,
tóch onverholen.

 

Het leven leven.
Naar één stap verder streven,
het beste geven.

 

Niets krijg je cadeau
al is er menig bravo
gevolgd door zo-zo.
Dan op hoog genoeg niveau;
echt niet zero maar chapeau!