19-Z

abcw19groot  Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday

Round 19-z

My 124th entry – bijdrage

Started-Gestart: 28-08-2014 : 15-G

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photo-meme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the Z
And I’ve chosen for the word Zealous

Although I am not that big a fan of insects, they do have a very important task in their life, being part of our evolution. Not being a fan does not mean that I can not appreciate them for what they do, how hard they work, relentlessly, so also very zealous.
I love honey, the organic versions of course. Just a little bit in a cup of tea!
Thankfully I live in quit a rural area although it being a capital city of a province, just a few minutes by car from my home, I find myself in wonderful forests or little villages in which beekeepers live who make it with the help of countless little zealous friends. I am grateful for their hard work and enjoy their products.

How about you? Are you like bees and zealous or?

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

Hallo en goedemorgen, -middag, -avond aan alle (niet)-deelnemers aan deze leuke foto-uitdaging. Elke week weer een groot plezier omdat ik altijd nieuwsgierig uitkijk naar waar men mee komt.

De uitdagende letter van deze week is de Z
en ik koos voor het woord ijverig (helaas geen z-woord in de vertaling)

Alhoewel ik geen fan ben van insecten, integendeel zelfs zou ik willen zeggen, hebben zij toch een heel belangrijke taak in hun leven, deel van onze evolutie zijnde. Dat ik geen fan ben betekent overigens niet dat ik die kleine creatuurtjes niet waardeer voor wat zij doen, hoe hard ze werken, onophoudelijk, heel heel heel erg ijverig.  Neem nou honing, de biologische versie uiteraard, simpelweg een klein beetje in de thee!
Gelukkig woon ik vrij landelijk, ook al is dat dan in een provincie hoofdstad. Enkele minuten met de auto van huis weg bevind ik me in prachtige bossen en kleine dorpjes waarin imkers wonen die met behulp van hun ontelbare ijverige vriendjes die honing maken.
Dankbaar ben ik dus echt wel voor die ‘samenwerking’ tussen mens en dier en geniet ik enorm van hun producten.

En jij? Ben jij ook zo ijverig als een bij of?

Heb een fijne ABC-Woens-dag / – week
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)