18-P

abc18melody
ABC-Wednesday
 ~ by Mrs. Nesbitt – Round 18 – P

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week, after week.
I’m always curious to what you come up with!

Today the letter P is up… and i’ve chosen the word Pleasure

Pleasure has countless forms in which it can present itself, for every person it mostly is different. Something one person gives pleasure others can and will dislike sometimes.  We can all agree about the importance of pleasure but at te same time we can all disgree about the things that gives us pleasure.  Quit extraordinary wouldn’t you say? Although we can call it ‘normal’ it is extraordinary and i think that that makes pleasure even more special.

To me..pleasure is very important, in that, i guess, i don’t differ to much from you ore any other person. I find pleasure in going out with my camera, all by my self ore in company of a very good friend ore my daughter in law who is a keen photographer too.  We both like nature very much, as do we love zoo’s, also greenery’s are favorite to visit.

Another thing that gives me lots and lots of pleasure is going to a theatre somewhere in The Netherlands to visit a show of JEANS. Once the doors are closed, the lights dimmed, the musicians start to tune their instruments i am in a special state of mind, all focused on 8 singers-dancers accompanied by 5 musicians, presenting their show which always feels like a wave of the ocean coming over me, i can’t describe how good that feels!

Ofcourse there are more things that give me lots of pleasure, for example this weekly challenge and other challenges i participate in, blogging on a daily basis, keeping in touch with lots of nice people all over the world. Taking trips with the people i love. Reading a good book, watching a good film or series on tv etc.

Pleasure…we all need it, don’t we?
It keeps us going, helps us through the rough times we have to endure. Its the food for the soul, nobody can live without.

Tell me….what gives you lots of it?

Have a PLEASANT ABC-Wednesday-day / – week
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

abcwednesday18p260416plezier

Hallo en goede-morgen / – middag / – avond beste deelnemers in deze mooi foto-uitdaging, waar ik week na week na week iedere keer weer veel plezier beleef.Altijd weer heel benieuwd naar waar jullie mee zullen gaan komen.

De uitdagende letter van deze week is de P en ik koos voor het woord Plezier.

Plezier kent talrijke vormen om zichzelf te tonen en voor ieder mens is het weer anders. Iets dat de enige persoon veel plezier geeft hoeft dat niet per definitie ook voor een ander plezier te betekenen. We kunnen het er wel over eens zijn dat Plezier enorm belangrijk is, terwijl we er tegelijkertijd totaal over oneens kunnen zijn wat het nou precies is dat ons als individu plezier geeft Eigenlijk heel bijzonder, vind je ook niet? 
Alhoewel we dat verschil ‘normaal’ kunnen noemen is het toch heel bijzonder.

Voor mij is plezier heel belangrijk en daarin, denk ik, verschil ik niet van jou of wie dan ook.
Ik vind plezier in het eropuit trekken met mijn camera, hetzij in mijn eentje, hetzij in het gezelschap van een goede vriend of van mijn ‘schone dochter’ die ook een fervent fotografe is.  We houden beiden van de natuur, als van dierentuinen en ook kassen zijn favoriete plekken om te bezoeken.
Een ander iets dat mij onbeschrijflijk veel plezier geeft is natuurlijk het reizen naar de één of andere schouwburg in ons kikkerlandje om daar een voorstelling van JEANS te gaan bijwonen. Als de deuren eenmaal gesloten zijn, het licht gedimd, de muzikanten hun eerste akkoorden laten klinken dan ben ik ‘totaal ergens anders’, gefocussed op 8 zangers-dansers en 5 musici die hun beste beentje voor zetten en een show van je-welste geven, die ik altijd weer als een vloedgolf op het strand ervaar, ik kan niet beschrijven wat dat met mij doet, en al helemaal niet hoe goed het mij doet.

Natuurlijk zijn er ook andere dingen waaraan ik plezier beleef. Bijvoorbeeld deze wekelijkse uitdaging, maar ook de andere uitdagingen waaraan ik deelneem, het dagelijks bloggen, in contact blijven met mensen over de hele wereld. Korte tripjes en reisjes maken met mensen van wie ik hou. Het lezen van een goed boek, het zien van een mooie film of een serie op tv etc.

Plezier…hebben we allemaal nodig, of niet dan?
Het houdt ons gaande, sleept ons door de moeilijkere tijden heen. Het is het voedsel voor de geest, niemand van ons kan zonder.

Vertel me….wat geeft jou enorm veel plezier?

Wens je een PLEZIERIGE ABC-Wednesday-dag / – week.
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)