abc18melodyABC-Wednesday

by

Mrs. Nesbitt –

Round 18 – I

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with! Also ‘welcome’ to other visitors on my blog!

The challenging letter of this week is the I
and i’ve chosen the word:

This is my 4th time to post an entry for the letter I. Not that long a member of all of you… and even shorter then that a member of the team behind ABC-Wednesday, of wich i am very proud by the way, “Thanks” WIL, for inviting me to join the team.

I am, obviously, a woman. At this moment in time i am 53 years old and married for 32 years, since last december 9th. Yes i married young, never regretted that. After somewhat more then a year our daughter was born in January 1985, followed by her brothers in november 1990 of wich one Thank-God, survived the horrific pregnancy after loosing 3 childeren earlier. Having had, still do, to deal with multiple health-issues since i was 10, i’ve learned to cherish life every waking second as conscious and intense as possible. Here that saddest part of my story ends.  I just mention it because its part of who i am.

For the greater part of my working-life i’ve worked in a bank. Before that i’ve worked in greenery’s and restaurants. Before, during, after and still, i am working as a volunteer with the ‘needing’ people in our community and that is the most rewarding job one could ever have, so fullfilling! Also worked for many years as a volunteer in animal-protection-services.

I am the prowd ‘mum’ of two dogs and a cat. I love to write stories, poems and other writings for blog-related memes. I am as well a hobby-photographer, love to go out to zoo’s and artgaleries and ofcourse, not in the latest, outdoors somewhere in nature to take lots of shots wich i will cherish along side my memories of all those outings.
Although i rarely attent church these days, i am a christian and i try to live by the christian standards and do the best i can for all around me and myself.
Another important part of me is music, obviously again, i’ve played several instruments in several bands, i’ve sang for many years in a choir and solo as well and i’ve danced for many years too. So i absolutely love theatre-visits now i am no longer able to do each of those things anymore.

Long story short… i love ABC- Wednesday and i truly hope that you enjoy it as much as i do every week. To welcome visitors from all over the world, to read that they want to tell ‘me’ in their own entries as well in their comments, i am always looking forward to each and everyone of you, on the ABC-Wednesday-blog as well as on mine.

So…welcome here on my blog…and feel free to say what you want to tell me…
……or ask the questions you might have.

Have a nice ABC-day / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

cropped-bloemenbennie210116.jpg

Hallo en goede-morgen, -middag, -avond, beste deelnemers aan deze uitdagende foto -challenge die mij week na week na week weer veel plezier geeft en waarbij ik me ook telkens weer afvraag waarmee men zal gaan komen. Natuurlijk ook: hartelijk welkom; overige bezoekers van mijn blog.

De uitdagende letter van deze week is de I
en ik koos voor het woord:  Ik

Dit is mijn 4e keer dat ik de I ‘moet’ invullen. Ik ben dus nog niet zo lang een deelnemer van ABC-Wednesday en nog korter dan dat ben ik teamlid. Iets waar ik heel trots op ben overigens, “Bedankt!” WIL, voor jou uitnodiging teamlid te worden..

Ik ben, dat is wel duidelijk, een vrouw. Op dit moment in tijd ben ik 53 jaar en was ik afgelopen december 32 jaar getrouwd. Ja ik trouwde jong, nooit spijt van gehad. Na iets meer dan een jaar werd onze dochter geboren in januari 1985, gevolgd door haar broers in november 1990 van wie God-Zij-Dank, één de afschuwelijke zwangerschap overleefde nadat we eerder al 3 kinderen verloren. Sinds mijn 10e worstel ik met gezondheidsklachten dus ik heb onderhand wel geleerd elk bewust moment zo intens mogelijk te leven en ervaren. Dit schrijf ik overigens niet om meelij op te wekken maar zet het er wel bij omdat het maakt wie ik ben.

Het grootste deel van mijn werkzaam leven werkte ik bij een bank. Daarvoor werkte ik bij kwekerijen en in cafetaria’s. Daarvoor al, tijdens, en nog steeds, werk ik als vrijwilliger in de zorg voor hulpbehoevenden. Het meest dankbare werk dat veel voldoening geeft. Ook was ik jarenlang vrijwilliger voor de Dierenbescherming.

Ik ben de trotse bazin van 2 honden en 1 kat. Ik vind het heerlijk verhalen te schrijven, gedichten en andere schrijfsels als bijdrages aan diverse uitdagingen. Ook ben ik een fervent hobby-fotograaf. Ik vind het heerlijk om er op uit te trekken naar dierentuinen, kunstgalerijen en tuinen maar natuurlijk ook de natuur in om voor het vaderland weg te schieten zodat ik altijd de herinneringen aan die uitjes kan terughalen.
Alhoewel ik tegenwoordig nog maar zelden een kerk binnenloop ben ik wel religieus. Ik probeer zo goed mogelijk te leven binnen christelijke waarden en normen door goed te doen aan iedereen om me heen en aan mezelf.
Een ander belangrijk deel van mij, ook al wel ruimschoots bekend, is muziek. Ooit speelde ik diverse instrumenten in diverse bands, ik zong in een koor als ook solo en ik danste veel. Sinds dat allemaal niet meer kan is het theater natuurlijk bij uitstek een plek waar ik heel gelukkig ben.

Om een lang verhaal kort te maken… ik vind ABC- Wednesday geweldig leuk en ik hoop oprecht dat jullie het net zo leuk vinden als ik elke week. Het mogen verwelkomen van bezoekers van over de hele wereld, mogen lezen wat zij met mij willen delen in hun eigen blogposten en in hun reacties op mijn blog, ik kijk er altijd weer naar uit, naar iedereen, zowel op ABC-Wednesday-blog als hier.

Dus….. welkom op mijn blog… voel je vrij te zeggen wat je mij vertellen wilt…
….of te vragen wat je graag van mij wilt weten….

Heb een fijne ABC-Wednesday-dag / week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)