Mrs. Nesbitts’ ABC-Wednesday Round ~ 17 ~ Z

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

This week’s challenging letter is Z and it is simultaneous the last letter of the alphabet and the first letter of 2016.
How extraordinary!

Therefore, the word I’ve chosen today is ZODIAC because our sign is the start of who we are as a person. Moreover, i believe that not only the sign we get at our time of birth is important, i think that the  sign under which we first started our being has influence to.

I am born a Sagittarius and most of the known characteristics do apply to me indeed. Some strong points are Independence, Enthusiasm, Creative, Caring, Generous… Some weak points are Not emotional, Impulsive, Licentious, Hypocrite, Demanding…
From the strong points i don’t recognize ‘creative’ that much. From the weak point i don’t recognize myself in not emotional, licentious & hypocrite, on the contrary!

The characteristics of the sign under which i started at the very first point in my time, Pisces, are different but not that much. Some strong points are Dedicated, Fantastical, Accepting, Merciful, Loyal. Some weak points are Undecided, Ornery, Lazy, Escapist, Self-pity.

Truth to be told…  in some of them I totally recognise myself and in others i totally don’t.  I think that everyone recognises this. Anyway zodiac is, to me at least, still a world of which I do know far too little.

I am who and what I am… I know my ‘faults’ and I aim to learn to do better where I go wrong.  So on the borders of the old and the new year… I smile at the points, the strong and the weak, and go on living the best way i can.

Curious to your signs and thoughts about what it means to you…. i greet you all sincerely and wish you a wonderful, happy, healthy, blessed in all possible ways… 2016

Have a nice ABC-day / ABC-week
♫ M e l o d y ♫


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Goede-morgen, -middag, -avond, beste bezoekers en deelnemers aan deze foto-uitdaging waaraan ik veel plezier beleef en waarvan ik me elke week weer afvraag waarmee men zal komen.

De uitdagende letter van deze week is de ~Z en een bijzondere bijkomstigheid deze keer is wel het feit dat de Z de laatste letter van het alfabet is en tegelijkertijd de eerste van het nieuwe jaar.

Daarom koos ik voor het woord ZODIAK want ons sterrenbeeld is de start van wie we zijn als persoon. Bovendien geloof ik dat niet alleen het sterrenbeeld dat wij bij onze geboorte krijgen belangrijk is maar ook het sterrenbeeld waaronder we startten in ons bestaan.

Ik ben een geboren Boogschutter en veel van de bekende karakteristieken zijn op mij van toepassing. Enkele sterke punten zijn: onafhankelijkheid, enthousiasme, creativiteit, zorgzaam en gul. Enkele zwakke punten zijn: niet emotioneel, impulsief, losbandig, hypocriet, veeleisend.  Van de sterke punten herken ik mezelf het minst in creativiteit en van de zwakke punten het minst in niet emotioneel, losbandig en hypocriet, integendeel zelfs.

De karakteristieken van het sterrenbeeld waaronder ik begon te ontstaan, Vissen, zijn anders maar het verschil is niet zo heel groot. Enkele sterke punten zijn:  vastberaden, fantasierijk, accepterend, barmhartig, loyaal. Enkele zwakke punten zijn: besluiteloos, nukkig, lui, dromer, zelfmedelijden. Eerlijk gezegd herken ik me ook hier in sommige punten wel en in anderen weer totaal niet. Ik denk dat iedereen dit wel zal herkennen. Hoe dan ook… de wereld van sterrenbeelden is voor mij nog steeds een wereld waarvan ik veel te weinig af weet.

Ik ben wie en wat ik ben. Ik ken mijn ‘zwakheden’ en streef er naar, altijd al, sommige dingen ‘beter’ te doen. Dus op de grenzen van het oude en het nieuwe jaar neem ik met een glimlach de kenmerken voor lief en ga ik verder met mijn leven op de beste manier binnen mijn mogelijkheden.

Nieuwsgierig naar jullie sterrenbeelden en wat het voor jou betekent… groet ik jullie allen heel hartelijk en wens ik iedereen een fantastisch, gelukkig, gezegend in alle mogelijke manieren, 2016!

 

Fijne ABC-dag / week
♫ M e l o d y ♫