19-U

abcw19groot  Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday

Round 19-U

My 117th entry ~
Mijn 117e bijdrag

Gestart:
28 augustus 2014 : 15-G
Started:
28 augustus 2014 : 15-G

 

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photo-meme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the and I’ve chosen for the word Unbelievable

I’m always trying to do the best I can to respect the other person, not to judge his/her actions no matter how I disagree with it. I think it is everyone’s right to live their life the way they want to. Who am I to judge? I do live my life the way I want to, within the borders of the law of ofcourse and within what I feel is right or wrong.  But still…. there are some things I can’t respect in other people, no matter how hard I trie to seperate the person from his/her actions.

It is truly unbelievable to me why someone would choose to intentionaly harm another living creature, causing it to hurt or even to die. Also unbelievable are those people who let themselves very proud be photographed with a wild animal they’ve just killed. Unbelievable also that many countries still allow that to happen within their borders. The trade in useless items made from those kills, horrific to me.
Another even more horrific and unbelievable act to me is the abuse of childeren, physically, mentaly, sexualy. I know out of own experience how those three things feel. I also know by own experience how it feels when it happens to your childeren bein a mum who’s childeren had to suffer it.
Totaly unbelievable to is the fact that those kinds of people don’t get the punishment they deserve.
Overhere such offenders get a little reprimand, minor slap on the fingers and they get all the help they want because the general opinion of the caretakers is that those people have had a bad youth etc etc so they are not to be punished but pittied. How unbelievable is that?
If I had a say in it… those people would not be pampered!!
Many more things are unbelievable…. war across the world for instance, why is it impossible to live in peace with eachother? Why do many people need to take things that don’t belong to them? Why do so many people need to kill?
Lots of questions like that go through my mind on regular basis…. although I don’t want to live in a constant setting of those thoughts and fear, it sometimes does worrie me a lot.

I only can hope and pray for better times, and that I do daily.

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

unbelievable

Goedemorgen / – middag / – avond beste deelnemers in deze mooi foto-uitdaging, waar ik week na week iedere keer weer veel plezier beleef. Ik ben elke week weer heel benieuwd naar waar jullie mee komen.

De uitdagende letter van deze week is de letter U en ik koos voor het woord (Uniek-)-Ongelofelijk 

Ik probeer altijd zo goed en kwaad als het gaat de andere mens te respecteren en diens acties niet te veroordelen ongeacht hoe intens oneens ik het er ook mee ben. Ik denk dat ieder mens het recht heeft zijn leven te leven zoals hij dat verkiest. Dat doe ik zelf ook, uiteraard binnen de grenzen van onze wetgeving en mijn gevoel voor goed en kwaad, wie ben ik om te oordelen? Maar toch….. zijn er dingen die ik echt niet kan respecteren in anderen, ongeacht hoe hard ik ook mijn best doe om de persoon te scheiden van diens gedrag.

Ik vind het werkelijk 0ngelofelijk  waarom iemand er voor kiest een ander schade toe te brengen, te veroorzaken dat die ander lijden moet of zelfs sterven. Eveneens ongelofelijk vind ik die mensen die zich apetrots laten fotograferen bij een wild dier dat ze zojuist afgeslacht hebben en zo ook dat er nog vele landen zijn die dat toestaan. De handel in die nutteloze produkten van geslachte dieren floreert als nooit eerder. Afschuwwekkend ten top.
Ook afschuwwekkend en ongelofelijk is het mishandelen van kinderen, lichamelijk, geestelijk en seksueel. Ik weet uit eigen ervaring hoe het voelt, alle drie. Ik weet ook hoe het voor een moeder voelt wiens kinderen zoiets overkomt.
Zo mogelijk nog ongelofelijker is het feit dat die mensen niet gestraft worden. Integendeel, zij krijgen een kleine reprimande, misschien een tikje op de vingers of een verwijzend vingertje maar verder worden ze compleet in de watten gelegd, want oh jee zij zijn zo zielig door een moeilijke jeugd en meer van die belachelijke ongein. We mogen ze niet bestraffen, nee, we moeten medelijden met ze hebben, hoe ongelofelijk is dat?
Als ik een lepel in die pap te roeren zou het echt wel anders aflopen voor dat soort idioten.
Er zijn zoveel meer dingen totaal ongelofelijk en toch zijn ze orde van de dag. Oorlog bijv. waarom is het onmogelijk met elkaar in vrede te leven en respect te hebben voor de eigendommen van een ander, blijf er vanaf! Waarom moeten zoveel mensen moorden plegen? Talloze vragen als deze gaan op regelmatige tijden door mijn hoofd alhoewel ik weiger te leven in een constante staat door die gedachten veroorzaakt noch angst ervoor maar toch maakt het me wel bezorgd.

Het enige dat ik kan is hopen en bidden voor betere tijd en dat doe ik dan ook maar dagelijks.

Wens je een fijne ABC-Wednesday-dag / – week. ~♫ M e l o d y