abcw19groot  Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday
Round 19-w
My 121th entry – bijdrage
Started – Gestart: 28 augustus 2014 : 15-G

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photo-meme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter is the and I’ve chosen Water

Living in The Netherlands there is never a shortage of water. We can’t say that we know what is must be like to live in a country which has to struggle with drought. The opposite much sooner as you perhaps know about the North Sea Flood in 1953
The Netherlands have 12 provinces, the latest one, Flevoland used to be a sea. This province exists since 1968 but by law only since 1985 .
Many very visionary people have dedicated their lives to save the Dutch people from water and did a very good job.
But still… The Netherlands, how every small this country may look in the eyes of people who don’t live here, has lots of open waters. For people who like to travel on a boat and see the most beautiful things from the waterside, The Netherlands is a paradise.

Water….
Is there any substance to find which is more important for life than water?
I don’t think so but I’d love you to correct me if I’m wrong smile

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

19w

Hallo en goedemorgen, -middag, -avond aan alle (niet)-deelnemers aan deze leuke foto-uitdaging.
Elke week weer een groot plezier omdat ik altijd nieuwsgierig uitkijk naar waar men mee komt.

De uitdagende letter van deze week is de en ik koos voor het woord Water

Levend in Nederland is er nooit echt gebrek van water. We kunnen niet stellen dat wij weten hoe het werkelijk moet zijn om met grote droogtes te leven. Eerder het tegenovergestelde eigenlijk, als je al denkt aan de Watersnoodramp van 1953.
Nederland bestaat nog niet zo lang uit 12 provincies, de nieuwste is is Flevoland die sinds 1968 bestaat en bij de wet besloten geregistreerd in 1985.
Heel veel vooruitstrevende mensen hebben hun levens gewijd aan het beschermen van de Nederlanders tegen het water en een mega klus geklaard, keer op keer.
Maar toch…. Nederland, hoe klein het ook moge schijnen in de ogen van mensen die in andere landen wonen, heeft veel open waters. Voor mensen die met de boot reizen als hobby hebben is Nederland een stuk paradijs omdat er veel te zien is vanaf het water.

Water…. is er een substantie die belangrijker is dan water?
Ik denk van niet maar ik zou het geweldig vinden als jij me laat zien dat ik me vergis glimlach

 

Heb een fijne ABC-Woens-dag / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)